Hakkımızda

Orient Ekspres Ltd. Es-Seyyid Medeni Kamil Efendi tarafından 1800'lerin sonlarında kurulmuş olup, 1900'lerin başlarında, Es-Seyyid Medeni Kamil Efendi'nin kayınbiraderi, hukuk doktoru Hilmi Yüksel tarafından idare ele alınmıştır. Şirket, Hilmi Yüksel'in oğlu ve hukuk doktoru Şemsettin Yüksel idareyi alana kadar yerel ticarette daha etkin olmuştur. Şemsettin Yüksel şirketin Ortadoğu'ya yönelik ilk operasyonlarını başlatmıştır.

Orient Ekspres Ltd. o tarihten bu yana sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve evrensel iş olanaklarını geliştirmek için faaliyetlerini geliştirerek sürdürmüştür. Üçüncü nesil istikrarlı bir genişleme yolundan asla şaşmamış ve sürekli gelişimi devam ettirerek şirketin operasyon kabiliyetini ve hizmet yelpazesini genişletmiştir. 1982 yılında şirket yeniden organize edilmiş ve servis yelpazesi genişletilmiştir. Genişleme ve teknik ilerleme başlangıçtan itibaren şirket iş stratejimizin merkezinde bulunmuştur. Söz konusu olan sadece ortaklıklar ve ittifaklar üzerine kurulu bir strateji değil aynı zamanda kendiyle rekabet eden ulusal ve uluslararası anlamda büyümeyi hedefleyen bir stratejidir.Orient Ekspres Ltd., bugün, müşterilerinin her biri için, müşteriye has çözümlerle bireysel hizmet ve iş önerileri sunmaktadır. Orient Ekspres Ltd. çözüm ortağınız olarak, tüm lojistik ihtiyaçlarınızda, her zaman yanıbaşınızda olacaktır.

New York
London
Istanbul
Moscow
Dubai
Tokyo